La nueva tribu social

Un conte africà/Un cuento africano

“Un antropòleg va proposar un joc als nens d’una tribu africana. Va posar una cistella plena de fruites a prop d’un arbre i els va dir als nens que aquell qui arribés primer guanyaria totes les fruites. Quan va donar el senyal de córrer, tots els nens es van agafar de les mans i van córrer junts per agafar la cistella, després es van asseure junts a gaudir del premi. Quan l’antropòleg els va preguntar per què havien corregut així, si un només podia guanyar totes les fruites, van respondre: Ubuntu, com un de nosaltres pot ser feliç si tots els altres estan tristos?”   

“Un antropólogo propuso un juego a los niños de una tribu africana. Posó una cesta llena de frutas cerca de un árbol y los dijo a los niños que aquel quienes llegara primero ganaría todas las frutas. Cuando dio la señal de correr, todos los niños se cogieron de las manos y corrieron juntos para coger la cesta, después se sentaron juntos a disfrutar del premio. Cuando el antropólogo los preguntó por qué habían corrido así, si uno solo podía ganar todas las frutas, respondieron: Ubuntu, como uno de nosotros puede ser feliz si todos los otros están tristes?”

Les relacions humanes basades en el Ubuntu

Participa de #relacionsubuntu per vibrar , enfocar i treballar en grup pels canvis necessaris en el nostre món del segle XXI perquè sigui més solidari, més humà, més nostre.

Participa de #relacionesubuntu vibrando y focalizándonos juntos, cohesionadamente, en los cambios que necesitamos como personas, como sociedad, como Humanidad, en este nuestro mundo globalizado del siglo XXI. 

Ubuntu, la solidaritat, la cooperació, la empatia col•lectiva i la humanitat són les noves relacions interpersonals que s’imposen per tal de ser aquí i ara en harmonia amb el nostre entorn, amb la Terra, amb Gaia.

Una manera de vivir en solidaridad, cooperación, humanidad, es la base de las nuevas relaciones interpersonales de hoy y para con nuestro mañana, en armonía con la Naturaleza, con el sistema viviente Gaia.

Ubuntu vol dir que tots estem junts en això:
• Estar ocupat no és disculpa per a no fer el que realment importa
• S’utilitza “nosaltres” en lloc de “jo”, perquè en el treball i en la vida social es funciona com una “família” i cadascun és important
• Entrar en contacte amb una altra persona, de manera autentica, allibera l’energia més poderosa del planeta
• Es considera l’èxit col·lectiu per sobre del progrés
• Amb confiança i respecte els altres et concediran el benefici del dubte, sense ells, les tècniques de motivació semblaran manipuladores
• Comporta reconèixer i acceptar la humanitat, la igualtat i el valor de cada persona
• No es tracta de fer sinó de SER
• La filosofia Ubuntu és compassiva però no tova, quan un grup es veu amenaçat pel comportament d’un individu, hi ha q cridar-li l’atenció.
• Els millors caps són els que tracten amb respecte, estimulen el progrés del seu equip i no actuen com si fossin millors, encara que sàpiguen més.

Ubuntu quiere decir que todos estamos juntos en esto:
• Estar ocupado no es disculpa para no hacer lo que realmente importa
• Se utiliza “nosotros” en lugar de “yo”, porque en el trabajo y en la vida social se funciona como una “familia” y cada uno es importante
• Entrar en contacto con otra persona, de manera auténtica, libera la energía más poderosa del planeta
• Se considera el éxito colectivo por encima del progreso
• Con confianza y respeto los demás te concederán el beneficio de la duda; sin ellos, las técnicas de motivación parecerán manipuladoras
• Conlleva reconocer y aceptar la humanidad, la igualdad y el valor de cada persona
• No se trata de hacer sino de SER
• La filosofía Ubuntu es compasiva pero no blanda, cuando un grupo se ve amenazado por el comportamiento de un individuo, hay que llamarle la atención.
• Los mejores jefes son los que tratan con respeto, estimulan el progreso de su equipo y no actúan como si fueran mejores, aunque sepan más.

Grupo de aprendizaje y divulgación en Facebook: Relacions Ubuntu